Židia

Za Slovenského štátu bol ekonomický blahobyt!

Autor: Ronald Barabáš Predvojnová situácia – faktory ovplyvňujúce rast hospodárstva a sociálnu situáciu slovenského štátu Vývoj hospodárstva v medzivojnovom období patrí k najzložitejším v moderných

Posted in Židia | Tagged , | Leave a comment

Tiso nebol zodpovedný za deportácie židov

Na pozadí všeobecne antidemokratických zásahov sa začal prejavovať aj antisemitizmus. Už v jeseni 1938 došlo k radikálnemu zásahu proti židovskej komunite – deportáciám viac ako

Posted in Židia | Tagged , | Leave a comment

Tiso zachránil mnoho Židov! Veď im udeľovať výnimky!

Autor: Šimon Seman

Posted in Židia | Tagged , | Leave a comment

Bol vlastne Slovenský štát zodpovedný za holokaust? Veď sme boli v područí Hitlera, čo sme mali robiť…

Proces holokaustu vo vojnovej republike mal v základných črtách , metódach a výsledkoch podobný priebeh ako vo všetkých európskych štátoch, ktoré počas druhej svetovej vojny

Posted in Židia | Tagged | Leave a comment

Tiso nebol antisemita!

Posted in Židia | Tagged , | Leave a comment