Juraj Smatana

Projekt Argumentuj.sk považujem za veľkú metodickú pomoc, najmä pre učiteľov dejepisu a náuky o spoločnosti.
Organizácia Ľudia proti rasizmu, ktorá e-learning vytvorila, má dlhoročnú tradíciu a skúsených, nadšených expertov, s ktorými spolupracujú aj oficiálne orgány štátu (ministerstvo vnútra, polícia atď.)
Verím, že sa nájde dostatok motivovaných učiteľov a učiteliek, ktorí budú tieto metodické materiály používať, upravovať a dopĺňať. Ide totiž o jednu z našich najdôležitejších úloh: výchovu a vzdelávanie občanov demokratického štátu.”
Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ a občiansky aktivista