Jana Varadínková – dejepis, občianska náuka

Veľmi podporujem túto myšlienku. Najmä praktické využitie tém pri práci so žiakmi. Teoretické vedomosti sú dostupné. Ťažšie je spracovať ich a podať žiakom, aby ich oslovili, porozumeli a zaujali ich.