Rozohrievacia hra k téme ľudských práv

Cieľ: 

  • ide o zábavnú “rozohrievačku”, v ktorej sa študenti snažia uchopiť praktický význam ľudských práv
  • študenti sa snažia vystihnúť pointu daného práva či slobody a znázorniť jej praktické prejavy

Na hru budete potrebovať lepiace papieriky alebo klasický papier s lepiacou páskou.

Postup:

  • Rozdajte prázdny lepiaci papierik každému žiakovi a požiadajte ho, aby na neho napísal ľudské právo, ktoré si najviac ctí. (môžte vylúčiť právo na život, keďže zrejme by sa opakovalo u väčšiny študentov).
  • následne ich požiadajte, aby si spolužiaci v lavici navzájom nalepili nálepku na čelo.  (Nemali by pri tom vidieť jej obsah). Možno ho napísať na klasický papier a prilepiť lepiacou páskou na chrbát.
  • Keď majú všetci nálepku na čele (alebo na chrbte), trieda sa môže začať voľne pohybovať po miestnosti a zisťovať, čo má na čele. Každý žiak to robí tak, že inému (náhodne vybranému) spolužiakovi pantonimicky znázorňuje, čo dané právo či sloboda znamená. Nesmie mu však verbálne prezradiť znenie nálepky (môže pri tom využívať zvuky, prípadne mu zakresliť symboly).
  • Cieľom je, aby žiaci zistili, čo im spolužiak napísal do lístočka, ktorý majú na čele, resp. na chrbte. Ten, kto uhádol, si ho môže odlepiť a sadnúť.