Hra na novinárov

Nasledovná hra výborne poslúži na oboznámenie študentov s tým, ako rôzne možno podať tú istú informáciu čitateľom, akým spôsobom pri tom možno manipulovať s verejnou mienkou  a ako rozlíšia korektný novinársky článok od tendenčnej “žurnalistiky z pera alternatívnych redakcií”.

Budete potrebovať:

 1. 3 výtlačky tej istej fotografie (môžete použiť našu ilustračnú, alebo podobnú, ktorá ponúka rôzne interpretácie)
 2. Rozdeliť triedu do 3 skupiniek, každá bude potrebovať pero a papier

 

Postup:

 1. Triedu rozdeľte na 3 skupiny, každá sedí a spolupracuje bokom od ostatných
 2. Každej z nich odovzdajte fotku. Skupiny nesmú vidieť, že majú tú istú. Neukazujte im ju.
 3. Každej skupine nadiktujte ich zadanie:
 4. Prvá skupina: Váš team pracuje pre National Geografic, robíte články a reportáže o rôznych kultúrach a kútoch sveta. Vašich čitateľov zaujímajú neprebádané novinky o planéte, prírode, ľudských kultúrach. Vytvorte na základe tejto fotky článok pre vašich čitateľov, aby bol pre nich atraktívny.
 5. Druhá skupina: váš team pracuje pre propagandiské oddelenie extrémistickej strany Na stráž! Vaši čitatelia nenávidia menšiny, nie sú otvorení novým kultúram. Predstavte im túto rodinu z fotografie a pripravte o nej článok pre vašich čitateľov.
 6. Tretia skupina: váš team pracuje pre klasický denník. Popíšte fotografiu, no majte na pamäti, že čokoľvek napíšete, budete za to niesť právnu zodpovednosť.
 7. pre všetky skupiny: Preto popis fotografie štylizujte tak, aby vám informácie z článku sedeli s obrázkom, nepridávajte nič navyše, čo by ste nevedeli doložiť samotnou fotkou. (Ak na fotke nie je záber slona, nepíšte o slonovi.)
 8. Nechajte študentov pracovať 15 minút, v prípade potreby im pomôžte zvoliť názov článku, alebo ich usmernite v ich zadaní príkladmi viet. Stačí, ak ich text bude mať 5-10 viet.

Vyhodnotenie

 1. po dokončení článkov vyzvite zástupcu z každej skupiny, aby nahlas prečítal článok, ktorý napísali. Zároveň triede ukážu fotku, ktorú popisovali.
 2. Žiaci vidia, že každý popisoval ten istý obrázok s tou istou rodinou, no vznikli 3 rôzne podania. Ich rozdiely vyplynuli z odlišného zadania. Prvé dve redakcie sa snažili prispôsobiť článok svojmu čitateľovi a účelu. Tretia redakcia bola povinná a právne zodpovedná za informácie, ktorými fotku popísala.

Diskusia a vysvetlenie

 1. Spýtajte sa študentov, prečo podľa nich vyšli 3 články k tej istej fotke rôzne. Čo ovplyvnilo rôznorodosť týchto popisov?
 2. Akú úlohu pri tvorbe článku hrali ohľady na čitateľov a ich očakávania? Ako si predstavovali svojho čitateľa?
 3. Akú úlohu hralo vedomie právnej zodpovednosti pre redakciu denníka (tretej skupiny?) Ovplyvnilo ich to pri písaní?
 4. Vyzvite prvú a druhú skupinu, aby skúsili identifikovať, v čom sa vzdialili od obrázku? Aký typ informácii mu priradili a prečo?
 5. Na záver študentom vysvetlite, ako vzniká manipulovaný obraz a ako sa tvorí tendenčný obsah:
 • prichádza vtedy, ak redakcii ani tak nejde o úplne nestranné opisovanie udalosti, ale berú do úvahy vkus čitateľa a zámer prekrútiť udalosť tak, aby pasovala do vopred pripraveného ideového konceptu
 • tendenčný obsah znamená, že máme vopred premyslený rámec, v ktorom chceme udalosť interpretovať
 • štandardný novinár musí „oželieť“, keď jeho podanie udalostí nebude veľmi „žhavé“ pre čitateľov, nevyvolá pobúrenie či divoké emócie, a tým zrejme nedosiahne ani tak vysokú čítanosť, akú bombastický provokačný článok. Pretože pre novinára je na prvom mieste dôležitá dôvera čitateľa v to, že od neho dostáva korektné informácie, overiteľné správy a popis udalostí tak, ako skutočne nastali (aj s poskytnutím priestoru na vyjadrenie dotknutých osôb). Za túto svoju úlohu nesie aj právnu zodpovednosť.

Premostenie s praxou – príklad, ako vznikajú weby s tendenčným obsahom

Mnohé „alternatívno spravodajské web stránky“ môžu na prvý pohľad pôsobiť neutrálne. Ak však prinášajú správy napr. o kriminalite, znásilneniach,  incidentoch, pokrývajú kľúčovo či výlučne kriminalitu páchanú tou ktorou menšinou. Informácia, že skutok naozaj spáchal migrant či Róm, môže byť sama o sebe pravdivá. No v kontexte celej web stránky – tým, že tendenčne publikuje len kriminalitu vybraných skupín – sa navodzuje dojem, že nikto iný v krajine trestné činy nepácha. V skutočnosti sa mohol v daný deň udiať tucet ďalších trestných činov, ktoré spáchali páchatelia z radov majority.

V tomto prípade je teda samotná web stránka tendenčná a manipulatívna, pretože selektívnou informovanosťou vyvoláva v čitateľoch skreslený a nepravdivý dojem. Vyberá si len tie informácie, ktoré zapadajú do jej ideového konceptu, hoci deklaruje, že je spravodajským portálom.