Hľadanie zdrojov korektných informácií  

HĽADANIE ZDROJOV INFORMÁCIÍ 

Autorka: Irena Bihariová

Študenti dnes čoraz viac siahajú po internetových zdrojoch ako prameňoch, z ktorých čerpajú informácie.

 • Pri zadávaní tém seminárnych prác či referátov študentov poučte o tom, aby si informáciu získanú z jedneho zdroja preverili ďalším zdrojom – môžu siahnuť po tlačených materiáloch, môžu sa obrátiť na občianske združenie so žiadosťou o pomoc pri spracovaní tém (relevantných pre ich agendu), prípadne so žiadosťou o doplnenie zdrojov. Rovnako sa môžu obrátiť na orgány štátnej správy s oficiálnou žiadosťou o informácie (možte im zaslať vzor takejto žiadosti – ide o veľmi jednoduchý formát, množstvo vzorov je voľne prístupných na internete)
 • Je taktiež dôležité, aby pracovali podľa možností s priamymi (prvotnými) zdrojmi – a teda necitovali inú seminárnu prácu či referát.
 • Ponúknite študentom web stránky, ktoré im môžu slúžiť ako bezpečný zdroj informácii v témach týkajúcich sa menšín, ľudských práv alebo extrémizmu

(zoznam je len ilustračný, nie úplný)

 • Ľudia proti rasizmu (najmä obsah týkajúci sa online extrémizmu) : protinenavisti.sk
 • Web stránka o migrantoch, cuzincoch, multikulti, Rómoch : multikulti.sk, (prevádzkuje Nadácia M. Šimečku)
 • Občan, demokracia a zodpovenosť : oad.sk, (diskriminácia, rodová rovnosť)
 • Nadácia otvorenej spoločnosti : osf.sk, (vid najmä sekcia Publikácie)
 • Amnesty international Slovensko : amnesty.sk
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry : cvek.sk (vid najmä sekcia Dokumenty)
 • Človek v ohrození : clovekvohrozeni.sk
 • Všetko o diskriminácii : diskriminacia.sk
 • Základné mýty a fakty o Rómoch : syndromrom.sk (prevádzkuje Ľudia proti rasizmu)
 • Všetko o migrácii, cudzincoch : integration.sk
 • Dokumentačné stredisko holokaustu: holokaust.sk
 • Príbehy preživších holokaust a totalné režimy: https://www.postbellum.sk
 • Bezpečné surfovanie na internete : zodpovedne.sk
 • Práva lesieb, gayov, bisexuálov a transgender : lesba.sk , www.qcentrum.sk
 • Práva žien a rodová rovnosť : aspekt.sk, www.moznostvolby.sk
 • Islamská Nadácia (Informácie týkajúce sa islamu a islamofóbie) : islamonline.sk
 • Fórum náboženstiev sveta Slovensko (téma medzi náboženského dialógu): http://fwr.sk
 • Antipropaganda, témy spojené s NATO a zahraničnou politikou: http://antipropaganda.sk
 • Zoznam konšpiračných webov: konspiratori.sk