Ako pestovať kritické myslenie – príklady praktických zadaní pre žiakov

AKO PESTOVAŤ KRITICKÉ MYSLENIE – PRÍKLADY ZADANÍ PRE ŽIAKOV

 

Autorka: Irena Bihariová

V témach spojených s extrémizmom a postojmi voči menšinám sa oplatí zadávať študentom úlohy, ktoré sú blízke prostrediu, v ktorom sa s týmito fenoménmi bežne stretajú – čiže online svetu.  To znamená namiesto nudných referátov a slohových prác v predpísaných formátoch odporúčame zvoliť výstupy, ktoré sú im bližšie a v ktorých komunikujú aj samotní extrémisti. Pri tvorbe praktických a zábavných zadaní sú zároveň žiaci viac motivovaní vyhľadať si k tomu potrebné podklady, tvorivo pracovať so získaných informáciami, selektovať ich dôležité jadro a rozmýšľať nad nimi. Je to jednoznačne efektívnejší spôsob, ako si ich zapamätať, než keď sa informácie učia naspamäť z učebníc. 

INFOGRAFIKA

 Infografika je formát, ktorý kombinuje stručný text s ilustráciami – najčastejšie je obrázkom graf alebo iné graficky prehľadné spracovanie informácie, príp. kontextová fotka, kresba, karikatúra. Súčasťou je krátky text, no viac než na textovú časť sa kladie dôraz na samotnú grafickú vizualizáciu.

Pre jeho výrobu stačí púhy powepoint, alebo využiť množstvo voľne dostupných šablón na internete.  (Tu možno nájsť ďalšie webstránky a voľne dostupné programy, ktoré nám môžu pomôcť s ich výrobou: http://www.lupa.cz/clanky/jak-vytvorit-logo-obrazek-s-citatem-kolaz-infografiku-tady-jsou-desitky-nastroju/)

V prípade, ak žiak nedisponuje počítačom či potrebnou „technickou zručnosťou“, môže infografiku nakresliť na papier.

Pre uľahčenie práce môže učiteľ priamo ponúknuť údaje, ktoré má študent skúsiť premeniť na infografiku alebo mu odporučiť zdroje informácií (pozri článok „Hľadanie zdrojov korektných informácií). Je to zároveň spôsob, ako si dané údaje aj on sám zapamätá, ak ich bude spracúvať do požadovaného formátu.

Obrázok vľavo je príklad triviálnej  “infografiky” z dielne extrém

istov. Úlohou môže byť vypracovať k nej infografiku s korektnými údajmi (tie uvádzame v sekcii tohto webu Rómovia) V modrom obrázku vpravo sú korektné údaje, ktorými reagovalo Ministerstvo práce na dezinformácie o dávkach pre Rómov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „LISTY FAKTOV“

“Sheet of facts”  je podobný formát ako infografika, avšak dôraz sa viac kladie na text. Poskytuje väčší priestor na argumentáciu či vysvetlenie mýtov, ktorým sa ťažšie oponuje iba číslami a štatistikami. Napriek tomu však aj pri tomto formáte ostáva zásadou, že text musí byť jadrný, stručný, zbavený zložitých výrazov a akademických floskúl. Dopĺňať by ho mali ilustrácie.

Z hľadiska rozsahu môže ísť o jednostranové či prípadne viacstranové pdf na spôsob elektronického magazína, optimálne najviac v rozsahu dvoch dvojstránok. Príprava takéhoto „listu faktov“ môže byť zadaním pre menšie skupiny študentov. Technicky ide o nenáročný proces, v  ktorom študent využíva prácu s MS OFFICE – WORD a následne dá text uložiť do pdf formátu. Ak nedisponuje počítačom, možno takúto dvojstránku vyrobiť aj na papier a ilustrácie do nej nalepiť.

Súčasťou zadania môže byť napríklad úloha, v ktorej vystupuje ako starosta a  má presvedčiť obyvateľov, prečo chce nechať demontovať bustu Tisovi v ich obci.

 

VTIPNÉ OBRÁZKOVÉ KOLÁŽE

Najväčší úspech vždy zožnú inteligentné, vtipné a úderné obrázky. Pre najväčších grafických laikov môže byť pomôckou aj funkcia printscreen, ktorú má inštalovaný operačný systém Windows. Poslúži na dorábanie textových bublín k fotkám. Úlohu si môžu zvoliť tí žiaci, ktorí podobnými technickými zručnosťami disponujú.

 

 

 

 

VYROB KRÁTKE VIDEO

Krátke videá sú dobrým nástrojom, ak chceme povedať viac, než sa zmestí do statusu a chceme k tomu využiť aj obrazové ilustrácie. Sociálne siete sú tomuto výstupu veľmi naklonené.  Podľa údajov agentúry špecializovanej na online marketing Go Up je to až 2,7 milióna užívateľov zo Slovenska, ktorí každý mesiac navštívia Youtube, a až 80% obyvateľov mladších ako 35 rokov[1]

Pre technicky skúsenejších a šikovnejších žiakov môžeme zadať vyrobiť krátke demytizačné video, na ktorého výrobu použije voľne dostupný program Movie Maker v systéme Windows. Video môže byť zostrihom dát, obrázkov, grafov, fotiek, kombinovaných s hlasovým sprievodom či hudbou.

Jednoduchším, a dnes zrejme všetkým žiakom prístupný spôsob, je nahrať krátke video na mobile. Môže ísť o podobný formát, aký poznajú od svojich obľúbených youtuberov (osoba natáča samú seba a rozpráva príbeh, prežitý deň, predstavuje tému apod)

Súčasťou zadania môže byť vyrobiť video vo dvojici, v ktorom simulujú rozhovor novinára a aktivistky za práva žien. Alebo v ktorom je respondentom výskumník, ktorý reaguje na mýtus o slovenskom blahobyte počas Slovenského štátu. Obaja žiaci sú tak „nútení“ prezrieť si tému bližšie, pripraviť si k nej k veci otázky aj odpovede, čím sa zároveň oboznamujú s problematikou. Je to zároveň zábavnejší spôsob, ako sa naspamäť učiť z učebnice.

 

[1] www.goup.sk