Rolová hra

Cieľ:

 • prehĺbenie empatie s osobami či skupinami, voči ktorým prechovávame predsudky.
 • Osvojenie si korektnej argumentácie v témach o menšinách

Postup:

Žiakov rozdelíme buď do dvojíc alebo menších skupín, každá z nich dostane úlohu zahrať krátku scénku. Žiaci si v skupinke podelia role. Počet skupín prispôsobte tomu, koľko času máte k dispozícii. Tému scénku môžete uspôsobiť veku žiakov.

Po rozdaní úloh upozornite žiakov, že si majú svoje role osvojiť tak, aby boli autentické a ich argumenty čo najpresvedčivejšie. Nechajte žiakov zhostiť sa svojej role, no dbajte pri o to, aby mali obe názorové strany rovnaký priestor na formuláciu argumentov.

Zadanie pre žiakov:

Skupina 1 (2-členná)

 • Pacientka na pôrodnici sa dozvie, že v jej izbe bude na lôžko umiestnená Rómka. Snaží sa sestričku presvedčiť, aby Rómku neumiestňovali k nej do izby. Sestrička sa snaží oponovať pacientke v jej odmietavom postoji voči rómskej spolubývajúcej.

Skupina 2: (4-členná)

 • Dcéra privedie k rodičom predstaviť svojho partnera – moslima. Rodičia nedokážu skryť prekvapenie a snažia sa dcéru upozorniť na možné komplikácie ich vzťahu. Dcéra bráni svojho priateľa, aj priateľ sa snaží presvedčiť rodičov, že vzťah s ním nebude pre ich dcéru škodlivý.

Skupina (2 členná)

 • Učiteľ oznamuje rodičovi, že na ich škole, kam chodí aj syn tohto známeho, prijali na miesto učiteľa telesnej výchovy gaya. Rodič sa ho snaží presvedčiť, že to je hrozba a nedobrá voľba, učiteľ mu oponuje.

Skupina (2 členná)

 • Prisťahovalec z Vietnamu si chce otvoriť reštauráciu v spodných neobytných častiach paneláku. Jeden obyvateľ paneláku je proti, druhý mu oponuje. 

Skupina (2 členná)

 • Sused odhovára makléra realitnej kancelárie, aby byt v jeho činžiaku nepredával lesbickému páru.

 

Vyhodnotenie

Na záver si hru rozoberte v spoločnej diskusii s celou triedou pomocou týchto otázok:

 1. Ktorá rola pre vás ľahšia a ktorá náročnejšia, a prečo? (je ľahšie útočiť ako sa brániť?)
 2. Aké boli vaše pocity, ak ste boli konfrontovaní s odmietnutím? S čím ste sa ako „odmietaná menšina“ museli vysporiadať? (zrejme nie je príjemné presviedčať niekoho o tom, že je čistý, slušný alebo že nemá agresívne sklony apod)
 3. Aké argumenty ste považovali od protistrany za najpresvedčivejšie?
 4. Ktoré argumenty vás naopak skôr urážali?
 5. narazili ste pri tom na zistenie, že vám chýbali niektoré vecné argumenty? (napr. o tom, prečo gej učiteľ nemôže “nakaziť” svojich žiakom) Kde by ste hľadali argumentačnú podporu pre váš postoj?