Migranti chcú dostávať sociálne dávky v bohatých európskych krajinách.

Nemecko

Utečenci v záchytných zariadeniach v Nemecku dostávajú okrem jedla, oblečenia, zdravotnej starostlivosti a ubytovania zadarmo aj dávku vo výške 143 €/mesiac. V prípade detí to môže byť do 92 € v závislosti od veku dieťaťa. Po úspešnom azylovom procese alebo 15 mesiacoch od začiatku tohto procesu majú nárok na základný príjem vo výške 400 €/mesiac a náhradu nákladov spojených s bývaním. Treba však zdôrazniť, že životné náklady v Nemecku sú o 47 % vyššie a náklady spojené s bývaním až o 55 % vyššie ako na Slovensku.

 

Francúzsko

Systém podpory utečencov vo Francúzsku sa líši podľa toho, či sú ubytovaní v záchytnom zariadení lebo nie. Tí, ktorí nie sú, majú nárok na 11,35 €/deň, t.j. 340,50 €/mesiac. Utečenci ubytovaní v záchytných zariadeniach dostávajú 91 až 718 €/mesiac v závislosti od rodinnej situácie. Nemajú nárok na stravu zadarmo, avšak poskytuje sa im bezplatná zdravotná starostlivosť. Prvých 12 mesiacov nie sú oprávnení pracovať a tak si privyrobiť. Životné náklady vo Francúzsku sú až o 64,5 % vyššie a náklady spojené s bývaním o 49 % vyššie ako na Slovensku.

 

Veľká Británia

Utečencom vo Veľkej Británii je spravidla poskytnuté súkromné ubytovanie, zriedka však v Londýne alebo bohatšom juhovýchode Anglicka. Týždenne dostávajú dávku vo výške približne 50 € na úhradu základných potrieb. Tehotné ženy a deti dostávajú o približne 5 € viac. Zvyčajne im nie je umožnené legálne pracovať, avšak ak im je udelený azyl, majú nárok na rovnaké benefity ako britskí občania. Životné náklady vo Veľkej Británii sú o 54 % vyššie a náklady spojené s bývaním až o takmer 97 % vyššie ako na Slovensku.

 

Švédsko

Žiadatelia o azyl vo Švédsku dostávajú približne 2,60 €/deň, čiže okolo 60 až 225 €/mesiac v závislosti od osobnej situácie, napr. či ide o jednotlivca alebo väčšiu rodinu. V prípadoch, kedy utečenci nie sú ubytovaní v záchytných zariadeniach, ale sú im hradené náklady spojené s ubytovaním, avšak bez stravy, dostávajú v prepočte približne 7,60 €/deň. Životné náklady vo Švédsku sú až o 66 % vyššie a náklady spojené s bývaním o 55,5 % vyššie ako na Slovensku.

 

Rakúsko

V prípade Rakúska môžu byť žiadatelia o azyl ubytovaní v záchytných zariadeniach. Vtedy dostávajú mesačnú dávku od 40 do 50 €. Ak sa rozhodnú stravovať sami, dostávajú k tomu 5 €/deň. Utečenci sa môžu ubytovať aj mimo záchytných zariadení, v takom prípade dostávajú 120 €/mesiac pre jednotlivca  až 240 €/mesiac pre rodinu. Povolenie pracovať dostávajú až v prípade získania azylu. Životné náklady v Rakúsku sú o 59 % vyššie a náklady spojené s bývaním o 55,4 % vyššie ako na Slovensku.

 

Slovensko

Utečenci v záchytných zariadeniach na Slovensku dostávajú dennú dávku vo výške 40 centov, čo je 12 €/mesiac. Táto dávka môže byť zvýšená na 1,20 €/deň, t.j. 36 €/mesiac tým, že si žiadateľ o azyl privyrobí vykonávaním prospešných prác v tábore. V týchto zariadeniach majú ubytovanie, jedlo, základné hygienické potreby a zdravotnú starostlivosť zadarmo. Po úspešnom azylovom procese vypláca štát jednorazový príspevok vo výške 1,5-násobku životného minima, čo je 297 €. Pri vybavovaní dokladov sa za azylanta preplácajú správne poplatky a v rámci začleňovania do spoločnosti je umožnené preplatiť aj rekvalifikačný kurz.

Zdroj:

Pridaj komentár