Obdobie 1989 – 2005: príchod v kanadách

IMIDŽ SKINHEADOV

Autorka: Irena Bihariová

Na Slovensku sa dodnes zaužívala asociácia „extrémistu“ s podobou holohlavého mladíka ukrývajúceho pod leteckou vetrovkou (tzv. bomberou) bejzbalovú palicu. Nad ťažkými vojenskými čižmami má zakasané maskáčové nohavice alebo úzke rifle. Rameno mu zdobí tetovanie hákového kríža alebo švabachom písané nacistické heslo Meine Ehre heisst Treue[1] (prípadne iný variant odkazu na tretiu ríšu). V skupinke sebe podobných skáče pod koncertným pódiom so zdvihnutou pravicou, odkiaľ alkoholom podgurážený, krytý skupinovou identitou, vyráža do ulíc zmlátiť hocikoho, kto sa protiví jeho predstave „roduverných“. Táto asociácia sa u nás vžila s pojmom „skinhedi“, resp. hnutie skinhed.

 

V skutočnosti hnutie skinhed vzniklo v 60. rokoch vo Veľkej Británii, pričom jeho členovia a sympatizanti mali s teóriou nacizmu či rasizmu len pramálo spoločné. Šlo o komunitu prevažne mladých mužov bez jasného politického či ideologického vyhranenia. Členovia pôvodnej subkultúry skinhed sa definovali špecifickým oblečením a imidžom, ktoré zodpovedalo ich pracovnému – zväčša robotníckemu – statusu. (Ťažké topánky, vyholené hlavy, vyhrnuté rifle.) Boli to v podstate muži jednoduchého myslenia, bez ambície formulovať zložité ideologické tézy. Po práci sa vracali do svojich obľúbených krčiem a príležitostné spory si vybavovali päsťami. Násilia sa teda neštítili, ale chýbal v ňom politický motív či motív národnostnej a rasovej nenávisti.

V 80. rokoch sa v rámci britského hnutia skinhed sformovala vetva inklinujúca k ideológii nacizmu, čiastočne aj pod vplyvom domácich nacionálnych a krajne pravicových strán typu „British Movement“ a „National Front“. [2] Práve táto vetva sa dostala ďalej do Nemecka a odtiaľ cez Česko aj na Slovensko.

Dnes sa v kontexte pravicového extrémizmu pojem skinhed považuje za prekonaný a neadekvátny; okrem iného aj preto, že v reakcii na „white power skinheads“[3] sa začali formovať oponentské frakcie, ktoré odmietali, aby sa označovanie „skinheads“ zneucťovalo ako synonymum pre neonacizmus. Jednou zo známych odnoží vyhraňujúcich sa proti neonacistickým „zlodejom hnutia“ sú tzv. SHARP Skinheads („Skinheads agains racial prejudice“)[4].

 

[1] Moja česť je moja vernosť.

[2] Bulletin o podobách (nejen) českého pravicového extrémizmu. 3/2008, dostupné na: http://www.chceteho.cz/content/wp-content/neonacek_c3.pdf

[3] Skinhed bielej sily

[4] Skinhed proti rasovým predsudkom

Pridaj komentár