Ste zapredanci, slúžite cudzím mocnostiam ako predĺžená ruka Soroša

  • Tento mýtus by nám mohol lichotiť, pretože predpokladá, že ĽPR je natoľko celosvetovo známym a relevantným subjektom, že si ho „medzinárodné finančné skupiny“ vybrali ako nástroj na presadenie svojich záujmov. Že sme natoľko mocnou klikou, že dokážeme v slovenskom prostredí presadzovať nie že vlastné, ale dokonca rôzne mocenské záujmy iných subjektov.  Preto sa oplatí rôznym „Bildenbergovcom“, „Sorošovcom“ a iným „iluminátom“  investovať  do ĽPR.
  • V skutočnosti je pravda oveľa prozaickejšia: pri všetkej úcte k pánovi Sorošovi, s najväčšou pravdepodobnosťou ani len netuší, aké mimovládky na Slovensku existujú. Jeho nadácie fungujú v rôznych kútoch sveta, majú vlastný manažment a internú politiku. Slovenská pobočka Nadácie otvorenej spoločnosti počas celej doby svojej existencie vypisovala z hľadiska tém presne tie isté grantové schémy, aké vypisoval aj štát alebo akákoľvek iná domáca nadácia (podpora ľudských práv, boj proti extrémizmus atď). Čiže nenastoľovala žiadne také témy, ktoré by boli neštandardné a v ktorých by žiadatelia o grant – hoci len hypoteticky – mohli ponúknuť aktivity otvárajúce cestu mocenskému vplyvu iných subjektov.
  • Konšpirácie podobného typu najčastejšie vychádzajú z obrovského preceňovania seba samého alebo názorovej skupiny, ku ktorej sa hlásia : autori týchto konšpirácii sa považujú za natoľko dôležitú a významnú spoločenskú entitu, že predpokladajú, že akési mocné svetové entity ich chceli manipulovať, dokonca na to vynakladali milióny zo svojich zdrojov. No oni dokázali tieto snahy prekuknúť (najčastejšie tým, že si našli na internete tendenčné informácie, ktorými si potvrdzujú svoje teórie), ba dokonca sa týmto sprisahaneckým snahám dokázali vzoprieť. Všetkých ostatných, ktorí s nimi nezdieľajú ich presvedčenie, označujú za ovládané ovce. Bohužiaľ, smutnou pravdou (pre nich) je, že v skutočnosti by asi žiadnej „svetovej finančnej entite“ nestáli za to, aby museli vynakladať obrovské zdroje na ich „umlčanie“. Rovnako bezcennou by pre nich bola slovenská mimovládna organizácia typu ĽPR, ktorá reálne nemá žiaden dosah na ovládanie domácich politických elít.

ĽPR nebolo nikdy nikým a ničím oslovené o taký typ spolupráce, ktorá by dokázala skrz nás uspokojiť záujmy akýchsi „tretích osôb“. Nikdy sme nevstúpili do žiadneho partnerstva, ani sa nezaviazali k takým aktivitám,  pri ktorých by sme strácali svoju suverenitu a autonómiu pri napĺňaní cieľov, ku ktorým sa viac než 10 rokov otvorene hlásime.

Pridaj komentár