A čo tie vaše Európske tučné granty?

ĽPR už niekoľko rokov nie je predkladateľom grantovej žiadosti o prostriedky z európskych dotačných schém. Ich čerpanie je totiž podmienené tak náročným mechanizmom, že len máloktorá mimovládna organizácia na Slovensku si môže dovoliť vstúpiť do tendra ako hlavný podávateľ žiadosti :

  • Inštitúcie EÚ na svoje projekty vyžadujú, aby sa subjekty prihlásili do grantovej výzvy len ako koalícia viacerých subjektov pôsobiacich v členských krajinách. Už táto podmienka je niekedy ťažko splniteľná : čo je potrebné robiť v téme na Slovensku, je menej aktuálne alebo potrebné robiť v Poľsku či Dánsku. Z tohto dôvodu sa ťažko koncipujú spoločné koaličné aktivity, ak chceme trvať na tom, že pre každého člena koalície by mali mať aktivity zmysluplný efekt.
  • Európske dotačné schémy pokrývajú len 80% nákladov, zvyšných 20% si musí žiadateľ hradiť z vlastných zdrojov. Minimálna žiadaná čiastka grantu je obvykle stanovená na hranicu 100.000,- eur. Nájsť 20% z tejto sumy ako voľnú čiastku na kofinancovanie aktivít je v slovenskom ľudskoprávnom sektore ťažko zdolateľnou podmienkou.
  • Financovanie aktivít z týchto schém si väčšinou vyžaduje, aby si príjemca dotácie najprv vzal úver. Prostriedky totiž väčšinou prichádzajú až ex post, ako preplácanie už uhradených nákladov.  Zrejme netreba bližšie vysvetľovať, že banka nikomu len tak nepožičia 100.000,- eur. Ak by aj mimovládna organizácia získala takýto over, banka bude požadovať splatenie istiny, aj úrokov. Finančné prostriedky z dotačných schém EÚ však v žiadnom prípade nepokrývajú a nesmú pokrývať  takéto položky.

 

Samozrejme, nechceme tento spôsob financovania aktivít úplne kategoricky vylúčiť. Ak sa nájde solventný partner zo zahraničia, ktorý dokáže prekonať komplikovanosť nadstavených podmienok, a keď sa rozhodne prijať do koalície žiadateľov aj „chudobnú mimovládku zo Slovenska“, je spolupráca na európskych projektoch možná.  Za takýchto podmienok je potom samozrejmé, že rozpočet si nadstavuje  hlavný partner. Koaliční partneri dostanú prostredníctvom účtu „hlavného partnera“ len vymedzenú čiastku, presne určenú na tú aktivitu, ktorú má partnerská organizácia na starosti.

Takto to v ĽPR fungovalo v prípade nášho členstva a aktivít v európskej sieti FARE (Futball against racism in Europe), alebo v rámci európskeho vzdelávacieho projektu Gruntvig, ktorého sme boli partnermi.

Pridaj komentár