Vy mimovládky za všetkým vidíte rasizmus

Ľudia proti rasizmu (ĽPR) vznikli ako neformálna občianska iniciatíva v 90-tych rokoch, teda v dobe, kedy bol rasizmus a vtedajší neonacizmus vo svojej najvypuklejšej, nikým a ničím nepostihovanej podobe. Boli sme prvou aktivistickou platformou, ktorá o tejto problematike otvorila spoločenskú diskusiu, a neskôr (od roku 2003) prvým registrovaným občianskym združením, ktoré si ju vzalo za svoju kľúčovú agendu. Preto sa pojem „rasizmus“ ocitol aj priamo v našom názve. Od vtedy sa meno a logo ĽPR stalo viditeľnou a známou značkou. Bolo by neúčelné meniť dnes svoj názov len preto, aby nezvádzal verejnosť k mylnému dojmu :  že ak sa k niečomu vyjadrujú Ľudia proti rasizmu, zákonite vo veci hľadajú rasizmus.

Okrem tvrdého rasizmu (rasovomotivovanej kriminality a trestných činov extrémizmu) sme sa počas našej existencie postupne venovali aj iným druhom znevýhodnení a problémov, ktorým menšiny čelia. Tieto znevýhodnenia pri tom nemusia byť (a často ani nie sú) spôsobené rasovou či etnickou neznášanlivosťou.

V súčasnosti napríklad venujeme svoju pozornosť problematike integračných politík vo vzťahu k marginalizovaným Rómom (prístup na trh práce, prístup k vzdelaniu, bytová politika atď.).  Za integračnú politiku je zodpovedný štát a samosprávy, ktoré väčšinou zanedbajú tieto oblasti nie z dôvodu rasovej nenávisti voči Rómom, ale preto, že túto tému buď nepokladajú za až tak dôležitú, alebo si s ňou nevedia sami poradiť. Prípadne volia postupy, ktoré v dlhodobom horizonte ešte viac prehlbujú sociálnu izoláciu Rómov, a tým aj zhoršovanie vzájomného spolunažívania s majoritou.

Ak na tieto prešľapy upozorňujeme, neznamená to, že automaticky v probléme vyhľadávame príčinu spojenú s rasizmom. 

Pridaj komentár