Obrátený rasizmus vás nezaujíma

  • Zaujíma nás každý skutok – bez ohľadu na etnicitu, rasu, národnosť páchateľa – ak bol spáchaný s motívom rasovej, etnickej či národnostnej nenávisti. Ak je dôvodom, prečo páchateľ vykonal na obeti svoj skutok, práve tento motív, potom je daný náš mandát a incident nás zaujíma bez ohľadu na to, z akej skupiny pochádza obeť a páchateľ.

 

  • Pojem obrátený rasizmus (alebo biely, čierny, žltý rasizmus) je v skutočnosti nezmyselným pojmom. Ako sme spomenuli vyššie, rasizmus (presnejšie rasovomotivovaný trestný čin) je definovaný motívom páchateľa, nie tým, z akej je etnickej, rasovej či národnostnej skupiny. Rasa či etnicita páchateľa (alebo obete) sa neskúma v žiadnej fáze trestného stíhania. Skúma sa len to, či bol pri spáchaní trestného činu prítomný  spomenutý motív.

 

Z tohto dôvodu teda existuje len jeden rasizmus – taký, kedy osoba koná protiprávne voči inej osobe preto, aby tým vyjadrila svoj nenávistný postoj k jej etnicite, rase alebo národnosti; alebo aby svojím skutkom povolala k nenávisti voči týmto skupinám a jej príslušníkom.

Pridaj komentár