20 rokov riešite cigánov, a nič ste nevyriešili

Je pravdou, že ĽPR sa venuje menšinám aj vtedy, ak nie sú atakové z dôvodu rasovej nenávisti.  Súvisí to s druhou časťou našej agendy – vnímanie menšín verejnosťou a ich postavenie v spoločnosti.  Zrejme však treba ujasniť, čo bolo v tejto oblasti cieľom ĽPR, a čo sme naopak nikdy nepovažovali za súčasť nášho mandátu :

Počas celej doby našej existencie sme nikdy neašpirovali na to, že „chceme vyriešiť osady“.  Dokazuje to fakt, že sme nikdy nevstupovali do grantových schém, v ktorých boli nadstavené ciele na zlepšovanie života sociálne vylúčených Rómov. Rovnako tiež to, že sme sa nikdy neuchádzali ani nečerpali jediný halier či cent na projekty, ktoré boli smerované priamo na terénnu prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami.  Nikdy sme sa nezapájali do programov, ktoré by sa hlásili k takýmto cieľom, ani sme nikdy nesúťažili o prostriedky, ktoré boli na takéto ciele vyhradené

 

  • Ako sme spomenuli vyššie, vznikli sme v prvom rade ako reakcia na vtedajší rozmáhajúci sa fenomén pravicového extrémizmu, s ambíciu podnietiť občiansku spoločnosť k aktivizmu a k odmietnutiu jeho prejavov. To nás predurčovalo k tomu, že sme naše aktivity a komunikáciu vždy viac smerovali k majorite, než priamo do osád.

 

  • Pri výbere našej tematickej orientácie zohrával rolu aj fakt, že v 90-tych rokoch vzniklo na Slovensku rádovo niekoľko desiatok organizácií, ktoré sa cielili priamo na sociálne a kultúrne potreby Rómov a priamu prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami. Hoci práve táto oblasť bola najviac finančne podporovaná domácimi a zahraničnými donormi, my sme si zvolili úsek, ktorý podľa nášho presvedčenia takisto potrebuje aktivity tretieho sektora, ak má byť zabezpečená synergia vo výsledkoch všetkých mimovládnych združení : a síce vnímanie menšín verejnosťou, vzdelávanie a osveta v radoch majority, demytizácia menšín a šírenie informácií nad rámec bežného mediálneho spravodajstva o menšinách.

 

  • Napokon, vyčítať mimovládnej organizácii, že nezmenila systémové nadstavenie, je nenáležitým precenením jej právomoci . Mimovládna organizácia môže pôsobiť svojimi odporúčaniami na štát, no nie je nijak v jej moci „donútiť“ príslušné orgány k tomu, aby si ich osvojili.

Pridaj komentár