Andrea Palatická – dejepisu

„Dostal sa mi do rúk Vami pripravovaný projekt, ktorý má napomôcť učiteľom a žiakom lepšie sa orientovať v problematike boja proti extrémizmu. Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu a samozrejme i historický vývoj Európy považujem Váš projekt za mimoriadne prínosný a plne podporujem jeho realizáciu. Po prečítaní popisu, ktorý ste nám zaslali nemám žiadne pripomienky, snáď iba prosbu, aby sa čo najskôr mohol dostať do rúk nás – učiteľov, aby sme tak mohli kvalitne a fundovane vzdelávať a určite i vychovávať našich žiakov. Želám Vám veľa úspechov pri jeho realizácii“.