Materiály pre učiteľov

Rozohrievacia hra o rôznorodosti

Hra je krátkou rozohrievacou hrou, ktorá sa hodí ako úvod k problematike “menšina – väčšina”. Cieľ:  hra pomáha žiakom uvedomiť si, že aj na pohľad

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

Rozohrievacia hra k téme ľudských práv

Cieľ:  ide o zábavnú “rozohrievačku”, v ktorej sa študenti snažia uchopiť praktický význam ľudských práv študenti sa snažia vystihnúť pointu daného práva či slobody a

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

Rolová hra

Cieľ: prehĺbenie empatie s osobami či skupinami, voči ktorým prechovávame predsudky. Osvojenie si korektnej argumentácie v témach o menšinách Postup: Žiakov rozdelíme buď do dvojíc alebo menších skupín,

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

Hra na novinárov

Nasledovná hra výborne poslúži na oboznámenie študentov s tým, ako rôzne možno podať tú istú informáciu čitateľom, akým spôsobom pri tom možno manipulovať s verejnou mienkou  a

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

Ako ustáť diskusiu o Rómoch. Argumentačná výbava pre učiteľa.

AKO USTÁŤ DISKUSIU O RÓMOCH. ARGUMENTAČNÁ VÝBAVA PRE UČITEĽA. Autorka: Irena Bihariová Je viac ako pravdepodobné, že ak by sa učitelia pokúšali viesť na hodine

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

Ako pestovať kritické myslenie – príklady praktických zadaní pre žiakov

AKO PESTOVAŤ KRITICKÉ MYSLENIE – PRÍKLADY ZADANÍ PRE ŽIAKOV   Autorka: Irena Bihariová V témach spojených s extrémizmom a postojmi voči menšinám sa oplatí zadávať študentom úlohy, ktoré

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

Ako v študentoch pestovať odolnosť voči extrémistickým postojom k menšinám

AKO NAUČIŤ ŠTUDENTOV REAGOVAŤ NA NENÁVISTNÝ OBSAH A AKO V NICH PESTOVAŤ ODOLNOSŤ VOČI EXTRÉMISTICKEJ RÉTORIKE  Konečným adresátom nasledovných rád a odporučení by nemali byť učitelia,

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

Hľadanie zdrojov korektných informácií  

HĽADANIE ZDROJOV INFORMÁCIÍ  Autorka: Irena Bihariová Študenti dnes čoraz viac siahajú po internetových zdrojoch ako prameňoch, z ktorých čerpajú informácie. Pri zadávaní tém seminárnych prác

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

FAQ: Ako mám spoznať, že mám v triede radikalizujúceho sa žiaka? A čo s tým?

Ako mám spoznať, že mám v triede radikalizujúceho sa žiaka? A čo s tým? Autorka: Irena Bihariová Na tomto mieste odpovedáme na najčastejšie dotazy a

Posted in navody, Učitelia | Leave a comment

Pár rád k diskusii so žiakmi, ktorí sympatizujú s extrémizmom

PÁR RÁD K DISKUSII SO ŽIAKMI, KTORÍ SYMPATIZUJÚ S EXTRÉMIZMOM   Autorka: Irena Bihariová Úlohou učiteľa nie je a ani byť nesmie politická indoktrinácia žiakov, nech by

Posted in navody, Učitelia | Tagged | Leave a comment