Rozohrievacia hra o rôznorodosti

Hra je krátkou rozohrievacou hrou, ktorá sa hodí ako úvod k problematike “menšina – väčšina”.

Cieľ: 

  • hra pomáha žiakom uvedomiť si, že aj na pohľad homogénna skupina je v skutočnosti veľmi rôznorodá
  • približuje im postavenie menšiny vo väčšinovom kolektíve z osobnejšej perspektívy, vďaka čomu pre nich prestáva byť vzdialenou témou, ktorá sa ich netýka

Budete potrebovať: 

  • flipchart s fixkou alebo tabuľu s kriedou

Postup:

  • na flipchart či tabuľku zakreslite stĺpce s týmito kategóriami: kresťaň + Žid + homosexuál – cudzinec – Róm –  zdravotne postihnutý
  • budete žiakom klásť otázky, koľkí z nich majú vo svojom okolí niekoho, kto patrí do jedného zo stĺpcov. Vysvetlite im, že môže ísť o rodinu, známych, kamarátov, bývalé lásky, susedov
  • Otázky klaďte po rade (“Koľkí z vás máte vo svojom okolí kresťana?), pričom ich úlohou je vždy zdvihnúť ruku, ak sa ich to týka
  • pri každej otázke spočítajte dvihnuté ruky a zapíšte počet do predmetného stĺpca

Vysvetlenie:

  • aj na pohľad homogénna skupina je v skutočnosti rôznorodá – pri prvom pohľade vyzerajú všetci v triede takmer rovnako: sú rovnako starí, väčšina je zrejme z tej istej etnickej skupiny, sú občania Slovenska, bez zdravotných znevýhodnení. Ak sa však bližšie zameriame na naše vzťahy, minulosť, predkov, širšiu rodinu, kolektív, v akom sa pohybujeme, zistíme, že v skutočnosti je každý z nás nejakým spôsobom spojený s menšinami. Resp. je súčasťou rôznorodých skupín, ktoré ovplyvňujú a formujú našu identitu.
  • vysvetlite, že každý sa môže ocitnúť v pozícii menšiny, aj keď by bol s ohľadom na iné kritéria príslušníkom väčšiny. Preto je dôležité, aby práva menšín neboli úplne prevalcované vôľou väčšiny, ale boli ich oprávnené záujmy chránené.