Hoax: Vo Švajčiarsku sa s Rómami nepaprú!

Na českých aj slovenských serveroch kolovala správa o tom, ako Švajčiarsko odvážne zatočilo s Rómami. V – „skutočnej výpovedi skutočného človeka, ktorý pozná tamojšie pomery“, sa popisuje, ako sa vo Švajčiarsku nebáli obmedziť Rómom akúkoľvek základnú sociálnu pomoc, prísne trestajú ich disciplinárne prehrešky na pracovisku a dokážu voči nim uplatňovať špeciálnu politiku bez strachu z obvinenia rasizmu. Tento hoax sa natoľko ujal, že týmito nepravdivými informáciami býva častokrát v online diskusiách argumentovaná efektívnosť „politiky biča na Rómov“. Švajčiarsko sa tak dávalo za príklad krajiny, kde sa s Rómami nepaprú.

HOAX: 

PRAVDA:

Túto informáciu overoval napr. poslanec Beblavý prostredníctvom zastupiteľstva Švajčiarskej konfederácie. Odpoveď, ktorú obdržal od Federálneho migračného úradu jednoznačne vylučuje pravdivosť správy. Okrem iného sa v odpovedi konštatuje, že Švajčiarsko nemá žiadnu osobitnú politiku voči Rómom. Zároveň v ňom úrad vyslovuje svoj zámer čo najviac pomáhať cudzincom v integrácii.

Preklad celej odpovede je dostupný tu:  http://www.beblavy.sk/wp-content/uploads/Odpoved-z-velvyslanectva-SVK2.pdf